• 02.jpg
 • 05.jpg
 • 01.jpg
 • 04.jpg
 • 06.jpg
Текс контрол

Изпитвателната лаборатория (ИЛ) към “Текс Контрол” ЕОOД , гр.Габрово е акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация”.

В изпитвателната дейност лабораторията използва само стандартизирани методи за изпитване, включени в над 120 международни стандарта. С тези си възможности лабораторията осигурява изпитванията на над 80% от характеристиките (показателите) на текстилните материали, текстил и готови облекла. Тенденция е възможностите й да се разширяват.

Изпитвателната лаборатория

ОБОРУДВАНЕ

Изпитвателната лаборатория разполага със съвременна изпитвателна техника и спомагателно оборудване. Техническите средства са последно поколение на технологичните и производствените възможности на специализирани водещи световни фирми. (SDL Atlas – Англия; JASCO CORPORATION - Швейцария; DATACOLOR INC – САЩ; CECIL INSTRUMENTS LTD - Англия; WTW GmbH Германия; ZWEIGLE CmbH, Германия; TEXTEST INSTRUMENTS AG - Швейцария; „BINDER” Германия; IKA - Германия и др.)

 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg

гр. Габрово 5300
бул. “Трети март” № 9

тел./факс: 066 801 258
моб.: 0887 248 346